BouwkwaliteitVan Nu.
handboek voor wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Instrumentaanbieder Wkb

Wij beheren ons erkende kwaliteitsinstrument voor kwaliteitsborging in de bouw.

Ons instrument voor kwaliteitsborging BKapp is een kwaliteitshandboek voor de bouw. Met de processen in dit handboek kunnen kwaliteitsborgers bouwwerken keuren volgende de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (de Wkb). Het BKapp instrument voor kwaliteitsborging is formeel goedgekeurd door de TloKB, een Nederlandse overheidsinstantie.

Maatwerksoftware voor de bouw

Onze software maakt het voldoen aan bouw wet- en regelgeving zo eenvoudig mogelijk.

Om de Wkb processen zo efficiënt als mogelijk te laten verlopen, ontwikkelen wij daarvoor software op maat. De BKapp software sluit naadloos aan bij het BKapp instrument. Omdat alle functionaliteit voor Wkb naleving in één app is ondergebracht, heeft u geen andere software nodig om aan de wetgeving te voldoen.

software voor de wet kwaliteitsborging voor het bouwen