BouwkwaliteitVan Nu.

  Instrumentaanbieder Wkb

Wij beheren ons erkende kwaliteitsinstrument voor kwaliteitsborging in de bouw.

Ons instrument voor kwaliteitsborging BKapp is een kwaliteitshandboek voor de bouw. Met de processen in dit handboek kunnen kwaliteitsborgers bouwwerken keuren volgens de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (de Wkb). Het BKapp instrument voor kwaliteitsborging is formeel goedgekeurd door de TloKB, een Nederlandse overheidsinstantie.

  Maatwerksoftware voor de bouw

Onze software maakt het voldoen aan bouw wet- en regelgeving voor kwaliteitsborging zo eenvoudig mogelijk.

Om de Wkb processen zo efficiënt als mogelijk te laten verlopen, ontwikkelen wij daarvoor software op maat. De BKapp software sluit naadloos aan bij het BKapp instrument. Omdat alle functionaliteit voor Wkb naleving in één app is ondergebracht, heb je geen andere software nodig om aan de wetgeving te voldoen.

Kwaliteitsborgers

De BKapp software is dé digitale werkomgeving voor kwaliteitsborgers.

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers profiteren met BKapp van lage Wkb kosten en een hoge mate van zekerheid van een goede bouwkwaliteit.

Aannemers

Aannemers kunnen met BKapp voldoen aan de Wkb tegen minimale kosten en met minimale inspanning.

Architecten

Architecten houden met BKapp invloed op de uitvoering van hun bouwplannen.