Onze activiteiten

O

Apexion is instrumentaanbieder van het kwaliteitsborgingsinstrument BKapp. Door toepassing van dit instrument voldoen bouwers aan de eisen uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Het instrument BKapp is ontwikkeld om bouwers te helpen om zo voortvarend als mogelijk te voldoen aan de eisen die de Wkb met zich meebrengt. Alle administratieve verplichtingen en activiteiten voor bouwers en kwaliteitsborgers zijn in de BKapp software in één overzicht samengebracht. Zo is er onmiskenbaar een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van een bouwwerk en weten alle partijen wat er van hen wordt verwacht.

Toezicht op kwaliteitsborgers

Apexion controleert kwaliteitsborgers op het juiste gebruik van het BKapp instrument en software. Ook stellen wij duidelijke eisen aan de organisaties van kwaliteitsborgers. Dat doen wij middels audits, controles op de bouwplaats en inspecties van het gebruik van de software. Daarmee voldoet Apexion aan de wettelijke eisen voor instrumentaanbieders en kunnen bouwconsumenten er van op aan dat de kwaliteitsborgers met het BKapp instrument onafhankelijk en accuraat te werk gaan.

Software ontwikkelING

Apexion ontwikkelt in-huis de software voor het BKapp instrument. Wij hebben ruime ervaring in de ontwikkeling van software en stellen via onze app deze expertise beschikbaar aan bouwende partijen. Door middel van ons Agile werkproces verbeteren wij onze software continu. U kunt dus rekenen op een effectief, betrouwbaar en veilig software product.

Support en Beheer

Naast het ontwikkelen van de software verzorgt Apexion ook de technische support en het beheer van onze software. Zo kunt u er van op aan dat er altijd de juiste kennis paraat is om uw vragen over onze software te beantwoorden.

BEZOEK DE BKAPP WEBSITE OM
EEN PILOT MET BKAPP TE STARTEN

©2022 Apexion . Alle rechten voorbehouden.