Algemene Voorwaarden Apexion

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn, tenzij er andere voorwaarden in de overeenkomst zijn opgenomen, de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. 

NLdigital is de branchevereniging van de digitale sector. Deze Algemene Voorwaarden zijn breed toepasbaar, getoetst aan de laatste stand van de techniek en de opvolger van de Nederland ICT Voorwaarden.