BKapp Software BrengtBouwpartijen Samen.

BKapp voor Architecten

Met BKapp software houden architecten grip op de uitvoering en de kwaliteit van hun bouwplannen.

Onderdeel van het proces voor Wkb kwaliteitsborging is een toetsing van de bouwplannen aan het Bbl. Om een bouwplantoets af te ronden dienen alle stukken van het bouwplan beschikbaar te zijn. Deze worden zowel afzonderlijk als in samenhang beoordeeld. Het is daarom  belangrijk dat alle bouwtekeningen en -plannen overeenkomen en compleet zijn. Voor architecten biedt dit zowel uitdagingen als kansen: alle stukken dienen voorhanden te zijn, maar ook moet hier de regie over worden gevoerd.

De kwaliteitsborger kan die verantwoordelijkheid op zich nemen, maar de architect kan dat natuurlijk ook. Met BKapp is het beheren van de bouwplannen erg gemakkelijk, door ze te uploaden in de projectomgeving staan alle documenten op één plek en alle partijen kan toegang worden gegeven om met dezelfde set documenten te werken.

Ook is het van belang voor de kwaliteitsborging volgens de Wkb om additionele eisen vast te stellen. Dit kunnen eisen zijn die voortvloeien uit omgevings-specifieke risico’s, maar ook eisen die tot stand zijn gekomen in (de aanloop naar) het ruimtelijk ontwerp. Het opstellen van additionele eisen met BKapp biedt architecten de mogelijkheid om inspraak te hebben in zowel de ontwerp- als in de realisatiefase van een bouwproject. De architect kan immers met de opdrachtgever bepalen dat bepaalde eisen in de uitvoeringsfase gecontroleerd moeten worden.

Architecten in de rol van kwaliteitsborger.

Binnen BKapp kunnen eisen gemakkelijk worden toegevoegd aan een bouwproject. Een verwijzing naar een tekening met een korte toelichting is voldoende om aannemer en kwaliteitsborger op de hoogte te brengen van een detail dat extra aandacht verdient. Nadat de bouw van start is gegaan, zal een aannemer bewijslast aan gaan leveren (in de vorm van bijvoorbeeld een foto). De kwaliteitsborger controleert die bewijslast aan de hand van de tekeningen van de architect. Op die manier wordt de kwaliteit geborgd. De architect kan zich via notificaties abonneren op die kwaliteitsborging en zo meekijken met wijzigingen in bewijslast of controles. Die vinger aan de pols kan een architect op zijn beurt weer aanbieden aan opdrachtgevers.

Met een opfriscursus Bbl kunnen architecten ook taken uitvoeren in de rol van kwaliteitsborger. De Wkb proefprojecten onder de noemer ‘Architect aan zet’ in Rotterdam hebben het succes daarvan aangetoond. Ben je architect en wil je de rol van kwaliteitsborger op je nemen?

Neem contact op

Volg ons op social.