BKapp
Instrument.

Unieke Eigenschappen van het BKapp Wkb Instrument.

Apexion onderscheidt zich als instrumentaanbieder binnen het Wkb stelsel. Ons Wkb instrument is specifiek ontworpen om de kwaliteit van bouwwerken te borgen en tegelijk de naleving van de Wkb te vereenvoudigen. Het instrument bevat:

  • Algoritme dat bewijslast reduceert: We maken gebruik van een geavanceerd algoritme om de hoeveelheid benodigde bewijsstukken te verminderen zonder in te boeten aan vertrouwen in de kwaliteit.
  • Importeren en beheren van risicolijsten: Voor overeenkomstige risico’s kunnen bouwplantoetsen en lijsten met maatregelen eenvoudig worden geïmporteerd en geëxporteerd.
  • BKapp Software: Ons instrument is geïntegreerd met BKapp software, die alle Wkb handelingen vereenvoudigt of automatiseert.

Wkb instrumenten: een nieuwe invulling van bouwtoezicht.

Met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) op 1 januari 2024, is het toezicht op bouwplannen aanzienlijk veranderd. Dit nieuwe wettelijk stelsel verdeelt het toezicht over vier onafhankelijke partijen, waaronder instrumentaanbieders zoals Apexion, kwaliteitsborgers, het Bevoegd Gezag (gemeentes), en de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). Daarnaast is Apexion lid van de VKBN, de branchevereniging voor kwaliteitsborging.

BKapp Wkb Instrument: Exclusief voor Abonnees.

Ons Wkb instrument is exclusief beschikbaar voor abonnees van BKapp. Aannemersbedrijven profiteren met het BKapp abonnement van zeer lage Wkb tarieven, omdat het instrument én de software per maand als alles-in-een dienst en niet per bouwwerk worden doorberekend. Geen verborgen kosten met BKapp! Onze softwaredienst zorgt er bovendien voor dat gebruikers altijd toegang hebben tot de meest actuele procesbeschrijving en wet- en regelgeving voor kwaliteitsborging in de bouw.

Handboek Kwaliteitsborging op basis van de laatste inzichten.

Het BKapp instrument is omschreven in de vorm van een handboek voor kwaliteitsborging en biedt gedetailleerde richtlijnen voor kwaliteitsborgers. De systematiek in het BKapp instrument is ontwikkelt op basis van inzichten in kwaliteitsbewaking uit verschillende vakdisciplines, zoals LEAN, ISO9001, 6sigma, en TMAP. Het instrument kan gebruikt worden in combinatie met andere kwaliteitssystemen en kwaliteitscriteria voor de bouw.

14 Dagen
op proef.
procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak voor een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp KennismakingBouw-
kwaliteit
van nu.
procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak vooreen kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp Kennismaking
procesWij maken graag
een plan met u.
Maak kostenloos een afspraak voor
een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en
de BKapp software.
BKapp Kennismaking