De Alles-in-éénBouwkwaliteit App.

 Wkb software

Kwaliteitsborgers beheren gegevens van tientallen aannemers en honderden projecten.

Wanneer kwaliteitsborgers hun gegevens per e-mail, per post of in verschillende systemen ontvangen en beheren, neemt het risico op fouten bij de kwaliteitsborging toe. Bewijslast kan dan zoek raken, afspraken worden gemist of de gegevens komen in het verkeerde dossier terecht. Daarom is het belangrijk om goede software voor de kwaliteitsborging van bouwwerken te gebruiken.

Er zijn tal van applicaties beschikbaar om een kwaliteitssysteem voor bouwwerken mee in te richten. Deze software is veelal kostbaar en biedt veel complexe mogelijkheden. Voor aannemers die op zoek zijn naar een Wkb-specifieke oplossing biedt BKapp uitkomst.

Alleen de opties die nodig zijn voor naleving van de Wkb en de bouw wet- en regelgeving zijn in de BKapp beschikbaar. Bovendien hebben wij er veel moeite in gestoken om die mogelijkheden zo eenvoudig mogelijk te laten werken. Met onze software kan iedereen de Wkb naleven.

 Gebruiksgemak en LEAN automatisering

Wij voeren onze aanpak ook door in de BKapp software: maximale kwaliteitsborging, minimale clicks.

Het gebruiksgemak van BKapp is onze allergrootste prioriteit. Dat geldt niet alleen voor de aannemer, maar ook voor de kwaliteitsborgers. Wanneer kwaliteitsborgers gebruik kunnen maken van praktische software oplossingen, wordt er tijd bespaard en neemt het risico op fouten af. Dat zie je terug in de kosten voor kwaliteitsborging.

Voor aannemers hebben wij het gebruik van de software ook zo makkelijk mogelijk gemaakt. Zo is het eenvoudig om samen met een kwaliteitsborger de planning te actualiseren en worden er herinneringen verstuurd wanneer er een bewijslast moet worden overlegt. Je kunt er bovendien voor kiezen om alleen die taken in BKapp te tonen die op die dag voor de kwaliteitsborging moeten worden uitgevoerd. Zo ben je maar enkele minuten per dag per bouwwerk bezig met kwaliteitsborging.

 Toegankelijk en betrouwbaar

Dankzij de cloud is onze software altijd toegankelijk vanaf elk apparaat.

Onze software werkt op alle apparaten: PC’s, laptops, tablets en smartphones. Je kan vanuit iedere browser inloggen. Het enige wat je verder nodig hebt is een internet verbinding. Wanneer die even niet voorhanden is, kun je ook op een later moment bewijslast zoals foto’s of documenten uploaden in BKapp. Maar er zijn nog meer kwaliteiten van BKapp:

 • Werkt op alle devices (desktop, laptop, smartphone) via de browser
 • Intuitieve gebruikersinterface ontwikkeld door en met bouwkundigen
 • Bespaar de nodige uren per project door het LEAN ontwerp van zowel app als instrument
 • Moderne software beveiliging met eenduidige inlog-methode
 • Uitgebreide personen administratie met rolaanduiding en gebruiksrechten
 • Uitgebreide projectadministratie waarbij per project meerdere bouwwerken kunnen worden geborgd
 • Document beheersysteem waarin bouwplannen en rapportages kunnen worden geupload
 • Versiebeheer van documenten
 • Personen toekennen aan projecten
 • Bouwbesluit en Bbl toets met alle artikelen direct vanuit de BKapp
 • Beheer van additionele bouweisen, lokale eisen en gelijkwaardige oplossingen in de BKapp
 • Risico’s invoeren in de BKapp
 • Maatregelen invoeren in de BKapp
 • Maatregelen toekennen aan personen in de BKapp
 • Notificatie en reminder systeem
 • Bewijslast uploaden direct in de BKapp
 • Bewijslast goedkeuren vanuit de BKapp
 • Volledige en automatische Wkb dossiervorming obv ingevoerde gegevens
 • Archieffunctie
 • Alle Wkb-gegevens op een centrale plek in één app

Doe mee met
een Wkb
proefproject.

Volg ons op social.