CategorieKwaliteit

Samenwerking TÜV Nederland en Apexion

S

TÜV Nederland en Apexion zijn een partnership aangegaan om kwaliteitsborging voor de Wkb volgens het BKapp instrument aan te bieden. De expertise en kennis van TÜV Nederland op het gebied van kwaliteitsborging sluiten perfect aan bij het efficiënte BKapp instrument en de gebruiksvriendelijke BKapp software.

(meer…)

Kwaliteitseisen vanuit de NHG

K

Wie een woning laat bouwen met Nederlandse Hypotheek Garantie (NHG) is beschermd. Niet alleen tegen neerwaartse ontwikkeling van de markt, maar ook tegen faillissement van de aannemer. De NHG vereist namelijk dat de aannemer een erkende afbouwgarantie afsluit. Dat zijn verzekeringen zoals Woningborg of Bouwgarant, die zijn aangemeld bij Stichting Garantiewoning. Apexion bekeek welke kwaliteitseisen fondsen stellen aan aannemersbedrijven en hoe deze eisen zich verhouden ten opzichte van de Wkb.

(meer…)

Kwaliteitsborging en aansprakelijkheid

K

Met de invoering van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) verandert vanaf 2022 de aansprakelijkheid voor aannemers. Daarnaast is in de DNR 2011 al wel de aansprakelijkheid van adviseurs en architecten opgenomen. Indien men onverhoopt een beroep doet op deze afspraken, wat kan kwaliteitsborging dan bijdragen? 

(meer…)

Wetgeving voor de bouw

W

De kwaliteit van een bouwwerk is ten dele verankert in de wet. De wettelijk norm vormt de ondergrens van de eisen waar een bouwwerk aan moet voldoen. Daarom stelden wij een lijst samen met de wetgeving die momenteel geldt voor de Nederlandse bouw en bouwsector. 

(meer…)

Wkb: een nieuw kwaliteitsproces

W

De Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) is een nieuwe wet die 1 januari 2022 wordt ingevoerd. Deze wet is opgesteld om de verantwoordelijkheid op de controle van de kwaliteit van gebouwen van gemeentes naar een andere onafhankelijke partij te verleggen. Ook wordt de aannemer aansprakelijk voor verborgen gebreken. Bouwzaken gaan dus veranderen. Hoe ziet dat kwaliteitsproces eruit na invoering van de Wkb? 

(meer…)

Wat is kwaliteitsborging?

W

Over minder dan een jaar treedt de nieuwe Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) in werking. Daardoor veranderen er een aantal zaken rondom verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid in de bouw. Centraal in de nieuwe wet staat het aantoonbaar maken van de kwaliteit van een bouwwerk. Maar wat is dan kwaliteitsborging? En hoe krijgt men het zo eenvoudig mogelijk voor elkaar?

(meer…)
©2022 Apexion . Alle rechten voorbehouden.