Category / Omgevingswet

    Loading posts...
  • Invoeringsdatum Wkb op 1 januari 2024

    Op 1 januari 2024 treedt de de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Met de invoering van de wet wordt de kwaliteit van bouwwerken verbeterd en de positie van de opdrachtgever…