apexion-duurzaamheid

Duurzaamheid begint met de eisen

Met de invoering van de Wkb verandert de werkwijze van bouwbedrijven. Bouwkwaliteit is niet langer leuk om erbij te doen, maar een integraal onderdeel van het vergunningproces geworden. In dit artikel plaatsen we deze omslag in een groter kader. Namelijk de duurzaamheid van de Nederlandse bouwsector.

Apexion heeft een sleutelrol in de duurzaamheidstransitie, omdat wij álle bouwers in staat stellen om stapsgewijs te voldoen aan de nieuwe wet en de duurzaamheidsagenda op te pakken. Apexion staat voor duurzaamheid.

Duurzaamheid via strengere wetgeving

Het valt op dat duurzaamheidswetgeving steeds strenger wordt. Zo wordt de MPG, de MilieuPrestatie Gebouwen, aangescherpt. Dit verloopt stapsgewijs en in ieder geval tot 2035. Door toepassing van andersoortige bouwmaterialen en installatieconcepten veranderen de eisen aan bouwwerken door nieuwe wetgeving. Daarnaast wordt het via Europese weg verplicht om te rapporteren volgens de CSRD. Dit zijn rapportages over de milieuimpact van bedrijven. Vanaf 2026 geldt dit ook voor bedrijven met omzet van meer dan 40 miljoen per jaar. Dus ook de eisen rondom de administratie veranderen, ook voor toeleveranciers.

Andere eisen rondom stikstof en energienetcongestie hebben daarnaast ook een weerslag op de bouw en er zijn nog meer voorbeelden, onder andere rondom eisen voor circulariteit. Die strengere eisen voor energie, milieu en klimaat is een macrotrend die naar verwachting niet snel zal omslaan. En dat heeft op zowel de lange als de korte termijn een effect op bouwbedrijven en op hoe men bouwt.

Wkb: een gelijk speelveld voor alle bouwers

De invoering van de Wkb is dan ook geen verrassing. Door de toezichtstaak te privatiseren en verplicht te stellen, wordt uiteindelijk ieder bouwwerk voorzien van een dossier waarin duidelijk wordt of en hoe dat bouwwerk voldoet aan de geldende eisen. Men wordt dus via nieuwe wetgeving verplicht om te voldoen aan duurzamere eisen en dit wordt in de gehele bouwsector gecontroleerd.

Omdat iedereen te maken krijgt met dezelfde ondergrens voor controles en dezelfde ondergrens van duurzamheidscriteria, is er een gelijk speelveld voor alle bouwers. Het is daarvoor wel essentieel dat er instrumenten voorhanden zijn die alle soorten bouwondernemingen kunnen bedienen. Het mag niet zo zijn dat kleine bouwers niet mee kunnen in een duurzame transitie, omdat zij niet de middelen hebben om die transitie vorm te geven.

Duurzaamheid: vereenvoudigd door Apexion

Apexion begrijpt de complexiteit en de voortdurende ontwikkeling van duurzaamheidsregelgeving in de bouwsector. En we begrijpen ook dat het een flinke uitdaging is om aan die verandering vorm te geven. Bouwondernemingen worden verplicht om de komende decennia continu te veranderen. Met behulp van het BKapp instrument en software, verander je met ons mee. Apexion vereenvoudigt het proces voor bedrijven om structureel aan de wettelijke eisen te voldoen.

Er zijn in Nederland meer dan 25.000 kleine bouwbedrijven van twee tot tien personen. Doordat wij voor zo veel kleine bedrijven de duurzaamheidstransitie mogelijk maken met een state-of-the art, lean and mean digitaal kwaliteitssysteem, zijn wij doorslaggevend voor de verduurzaming van de bouwsector. En daarmee besparen wij onze bouwers bovendien heel wat zorgen over alle verandermanagement die bij al die wetswijzigingen komt kijken.

procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak vooreen kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp Kennismaking
procesWij maken graag
een plan met u.
Maak kostenloos een afspraak voor
een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en
de BKapp software.
BKapp Kennismaking
procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak voor een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp KennismakingBouw-
kwaliteit
van nu.