apexion-wkb-overeenkomst

Een leidraad voor de Wkb overeenkomst

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verandert hoe men bouwprojecten beoordeelt en controleert. Daarvoor maakt men afspraken tussen kwaliteitsborgers en opdrachtgevers: de Wkb overeenkomst. Omdat veel partijen in de bouwkolom nu bezig zijn met het maken van zulke afspraken over kwaliteitsborging, zetten wij uiteen waar je op moet letten om navolgbare en heldere afspraken te maken.

Samenwerking onder de Wkb: Meer dan een Handdruk

Wanneer een kwaliteitsborger en een opdrachtgever een overeenkomst aangaan onder de Wkb, zetten ze zwart op wit wie waarvoor verantwoordelijk is. Een goede bron voor een voorbeeldovereenkomst is de website van Bouwend Nederland (Bouwend Nederland Wkb).

B2B vs B2C: Een Wereld van Verschil

Kwaliteitsborgers die niet een overeenkomst met een aannemer sluiten, maar direct met een consument of opdrachtgever, moeten rekening houden met het consumentenrecht. Bijvoorbeeld dat de opdracht kan worden opgezegt. De Bouwadvocaat heeft hierover een aantal punten op een rij gezet. Belangrijk is het om te vermelden wat er gebeurd wanneer een opdracht wordt opgezegt, wie dan de gegevens ontvangt en hoe het is gesteld met de juistheid van die gegevens. Ook kan het belangrijk zijn om op te nemen wat er wordt afgesproken wanneer de Kwaliteitsborger (per ongeluk) afwijkt van het instrument.

Kwaliteitsborging ≠ Kwaliteitsverbetering

Een essentieel onderscheid dat de Wkb maakt, is tussen het borgen en het verbeteren van kwaliteit. De overeenkomst met een kwaliteitsborger garandeert dat er toezicht is op de naleving van bouwstandaarden, maar dit betekent niet automatisch dat de bouwkwaliteit verbetert. Het is belangrijk dat dit onderscheid duidelijk gecommuniceerd wordt aan alle betrokken partijen.

Van Publiekrecht naar Privaatrecht

Onder de Wkb kunnen de eisen aan projecten een publiekrechtelijk en een privaatrechtelijk deel hebben. Publiekrechtelijke toetsing is altijd alleen aan het Bbl (hoofdstukken 4 en 5), lokale eisen en maatwerk voorschriften. Het gaat daarnaast om het vaststellen en uitvoeren van een borgingsplan en het afgeven van een verklaring volgens een instrument zoals BKapp. Kwaliteitsborgers kunnen daarnaast ook een privaatrechtelijke taak uitvoeren: het toetsen van private kwalitetisverklaringen, certificaten of andere sets van eisen. Maak tussen die twee zaken een onderscheid in de opdracht en neem bijvoorbeeld op dat het toetsen van private verklaringen een inspanningsverplichting betreft. Zo trap je als kwaliteitsborger niet in de val dat je verwantwoordelijk wordt gehouden voor de kwaliteitseisen in de certificaten.

BKapp: Uw Kwaliteitssysteem voor de Bouw

Het instrument wat naadloos aansluit bij de behoeften van zowel kwaliteitsborgers als opdrachtgevers is BKapp. De software maakt het mogelijk om binnen de bestaande raamovereenkomsten efficiënter te opereren, biedt 24/7 toegang tot alle projectgegevens en zorgt ervoor dat u altijd up-to-date bent met de laatste eisen van de Wkb. Terwijl het instrument kan worden toegepast om de hoeveelheid tijd en moeite per project te reduceren ten opzichte van de gangbare taken.

Door goed te begrijpen wat de Wkb inhoudt en hoe u deze kunt navigeren, bent u beter voorbereid om uw bouwprojecten succesvol en conform de nieuwe regelgeving uit te voeren. Probeer dus vandaag nog de BKapp software om te beginnen met kwalteitsborging.

procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak vooreen kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp Kennismaking
procesWij maken graag
een plan met u.
Maak kostenloos een afspraak voor
een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en
de BKapp software.
BKapp Kennismaking
procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak voor een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp KennismakingBouw-
kwaliteit
van nu.