gevolgklasse3

BKapp software is geschikt voor gevolgklasse 1, 2 en 3

Met de invoering van de Wkb voor nieuwbouw bouwwerken van gevolgklasse 1, is het belangrijk om vooruit te kijken. Gevolgklasse 1 verbouw en gevolgklassen 2 en 3 zullen te zijner tijd ook onder de Wkb gaan vallen. Om aannemers en kwaliteitsborgers te faciliteren in proefprojecten voor alle soorten bouwwerken is de BKapp software getest en geschikt bevonden voor alle drie de gevolgklassen.

Wat zijn gevolgklassen van bouwwerken?

Gevolgklassen zijn een manier om bouwwerken te classificeren op basis van de potentiële impact van het falen van het bouwwerk. Ze spelen een cruciale rol in de risicobeoordeling en kwaliteitsborging van bouwprojecten. Er zijn drie gevolgklassen:

  • Gevolgklasse 1: Dit omvat kleinere bouwwerken zoals eengezinswoningen of kleine bedrijfspanden, waarbij de gevolgen van falen relatief beperkt zijn.
  • Gevolgklasse 2: Hieronder vallen grotere bouwprojecten, zoals kantoorcomplexen of scholen, waarbij de impact van falen aanzienlijk groter is.
  • Gevolgklasse 3: Deze klasse betreft de meest kritieke bouwwerken, zoals ziekenhuizen of grote openbare gebouwen, waarbij falen ernstige consequenties kan hebben.

Hoe wordt de gevolgklasse bepaald?

De bepaling van de gevolgklasse van een bouwwerk hangt af van verschillende factoren, zoals de omvang, het gebruik, en de locatie van het bouwwerk. De classificatie is van essentieel belang voor het waarborgen van de veiligheid en het naleven van bouwvoorschriften. De onderverdeling in gevolgklassen is opgenomen in het Bbl.

Welke bouwwerken vallen nu onder de wkb?

Met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is alleen gevolgklasse 1 voor nieuwbouw onderdeel van het nieuwe stelsel. Dit betekent dat voor de volgende soort bouwwerken de Wkb van toepassing is:

  • Grondgebonden woningen (niet in een woongebouw, geen zorginstelling, hotel of kamerverhuur)*
  • Bedrijfspanden (industrie) van maximaal 2 bouwlagen, inclusief nevenfuncties
  • Woonboten en vakantiewoningen
  • Fiets- voetgangersbruggen
  • Overige bouwwerken (geen gebouw zijnde) tot 20 meter hoog

Monumenten, bouwplannen met gelijkwaardige oplossing t.a.v brand- of constructieve veiligheid of bouwwerken met gebruiksmelding vallen niet onder gevolgklasse 1.

BKapp instrument voor alle gevolgklassen

Het BKapp instrument, dat alle drie gevolgklassen ondersteunt, is op 1 juni 2022 toegelaten door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (Tlokb). Wanneer de eisen voor de kwaliteitsborging van gevolgklasse 2 en 3 in de toekomst wijzigen, dan zal BKapp wederom bij de eerste instrumenten horen die aan de laatste eisen zal voldoen.

procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak voor een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp KennismakingBouw-
kwaliteit
van nu.
procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak vooreen kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp Kennismaking
procesWij maken graag
een plan met u.
Maak kostenloos een afspraak voor
een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en
de BKapp software.
BKapp Kennismaking