apexion-innovatie-bouwkwaliteit

Innovatie in de bouw: Het Jaar van de Draak brengt vernieuwing

Op 10 februari 2024 begint het Chinees Nieuwjaar, het jaar van de draak. Het jaar van de draak staat voor een spannende tijd van vernieuwing, innovatie en nieuwe kansen. Wanneer verouderde opvattingen en systemen niet langer meer dezelfde waarde leveren als vroeger, dient zich een noodzaak tot vernieuwing aan. Voor iedereen in de bouw – of je nu kwaliteitsborger, aannemer of architect bent – is dit wellicht het juiste moment om oude gewoontes los te laten en om nieuwe methodieken te omarmen.

Vernieuwing op de Voorgrond

Samen Slimmer Bouwen

De nieuwe Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) brengen tal van veranderingen in de bouw. Maar wie innovatief te werk wil gaan moet zich niet blind staren op de regels. Innovatie gaat erom hoe het werk wordt uitgevoerd. Vernieuwde wetgeving biedt een noodzaak om slimmer en beter samen te werken, waarbij iedereen vanaf het begin meedenkt over kwaliteit en duurzaamheid. Dat is weliswaar een hoop gedoe, maar het biedt eveneens kansen.

Innovatie is Meer dan Nieuwe Tools

Innovatie gaat niet over de nieuwste gadgets of de laatste software, maar om winst te behalen door probleem anders op te lossen en om anders te werken. Deze periode van stelselmatige veranderdering biedt de kans om traditionele werkwijzen te herzien en nieuwe manieren te vinden om projecten hoogwaardiger, effici├źnter en beter passend te maken.

Duurzaamheid: Het Moment is Nu

Groen Bouwen

Dat kan men realiseren met duurzame bouwmethodes. Bouwbedrijven die nu meegaan in deze trend zullen bij de invoering van de nieuwe MPG eis op 1 januari 2025 gemakkelijker volgens het Bbl kunnen blijven bouwen. En ook de toepassing van gerecyclede materialen of elektrische machines om de uitstoot van stikstoffen te verlagen dragen niet alleen bij aan de vergroeningsagenda, maar reduceren juist het aantal hobbels in het bouwproces. Wie vergroent bouwt (straks) met meer gemak.

Een Jaar Vol Kansen

Het Jaar van de Draak is een uitnodiging om innovatief te handelen. Wie nu de kans grijpt om samen te werken om zijn aanpak te herzien plukt daar in de toekomst de vruchten van. Door de stelselwijziging van de nieuwe omgevingswet is dit een goed moment om het voortouw te nemen. Niet door alles wat bestaat af te breken, maar door het experiment aan te gaan en nieuwe dingen te proberen. Dat kan prima in het klein. Begin geen innovatieve woontorens, maar kijk bijvoorbeeld een naar de voordelen van het BKapp instrument of vraag een proefabonnement aan voor de meest innovatieve Wkb software.

procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak voor een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp KennismakingBouw-
kwaliteit
van nu.
procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak vooreen kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp Kennismaking
procesWij maken graag
een plan met u.
Maak kostenloos een afspraak voor
een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en
de BKapp software.
BKapp Kennismaking