integrale-risico-beoordeling

Het belang van integrale risico beoordeling van bouwwerken

Op 27 mei vond er een ernstige instorting plaats in de parkeergarage van het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. De oprijhellingen van alle zes verdiepingen stortten in, wat zorgde voor enorme materiële schade en grote schrik onder de betrokkenen. Gelukkig vielen er geen slachtoffers doordat er op het moment van de instorting geen personen aanwezig waren​ (Gemeente Nieuwegein)​. Dit incident benadrukt de noodzaak om de integrale risico’s van bouwwerken beter te beoordelen en te beheersen.

Mogelijke oorzaken en noodzaak van verder onderzoek

Hoewel de exacte oorzaak van de instorting nog onbekend is, wijzen experts nu al naar de aansprakelijkheid van de hoofdaannemer. Wellicht is dat onterecht, want de garage werd in 2008 gebouwd en is dus al ruim vijftien jaar in gebruik. Bovendien kan bijvoorbeeld ook een verzakking ten grondslag liggen aan het ongeval. Door een cascadeeffect kan een verzakking ertoe leiden dat de belasting op de ingestortte oplegging van de hellingbanen onevenredig wordt verdeeld waardoor die bezwijkt. Dat zou betekenen dat de eigenaar Primevest mogelijk de partij is die een verandering in de bodemgesteldheid had moeten (laten) signaleren.

Het belang van integrale risico beoordeling

Hoewel aansprakelijkheid een belangrijk aspect is bij het omgaan met de nasleep van dergelijke incidenten, moet de focus vooral worden verlegd naar het uitvoeren van een integrale risico beoordelingen. Dit houdt in dat er voorafgaand aan een bouwproject een uitgebreide evaluatie van alle mogelijke risico’s plaatsvindt. Door het hele proces – van ontwerp en constructie tot onderhoud en gebruik – moeten risico’s systematisch geïdentificeerd, geanalyseerd en gemitigeerd worden. Er wordt dan bovendien niet alleen gekeken naar de risico’s met betrekking tot een bouwdeel, maar integraal naar de wisselwerking tussen alle bouwelementen. Bijvoorbeeld de wisselwerking tussen een fundering en een ingestortte oplegging van een hellingbaan. Dit holistische benaderingsmodel zorgt ervoor dat de veiligheid van bouwwerken centraal staat en mogelijke zwakke punten vroegtijdig worden aangepakt.

Verantwoordelijkheid van eigenaren en investeerders

Eigenaren en investeerders hebben de verantwoordelijkheid om voldoende middelen beschikbaar te stellen voor de veiligheid van bouwwerken. Het besparen op veiligheid of het niet naleven van wettelijke eisen kan leiden tot ernstige incidenten zoals de instorting in Nieuwegein. Het consumentendossier kan gebouwegeinaren helpen, maar ook de juiste keuze voor een instrument voor kwaliteitborging, zoals BKapp, door de opdrachtgevers is van belang. Een proactieve houding ten opzichte van risicobeoordeling en veiligheidsbeheer kan niet alleen levens redden, maar ook aanzienlijke financiële en reputatieschade voorkomen.

De Wkb zal bijdragen aan hogere veiligheid

De instorting van de parkeergarage in Nieuwegein benadrukt het belang van een grondige integrale risico beoordeling van bouwplannen. Eigenaren en investeerders moeten hun verantwoordelijkheid nemen door niet te bezuinigen op veiligheid en ervoor te zorgen dat wettelijke eisen strikt worden nageleefd. Met naleving van de Wkb kunnen we de veiligheid van onze bouwwerken waarborgen en toekomstige ongelukken voorkomen.

procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak vooreen kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp Kennismaking
procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak voor een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp KennismakingBouw-
kwaliteit
van nu.
procesWij maken graag
een plan met u.
Maak kostenloos een afspraak voor
een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en
de BKapp software.
BKapp Kennismaking