Kwaliteit

K

Apexion is specialist in kwaliteitsborging. Kwaliteitsborging is de verzameling handelingen om te controleren of het eindproduct aan vooraf opgestelde eisen voldoet. Vooral in de bouwsector is het borgen van kwaliteit complex, omdat eisen tijdens het bouwen vaak veranderen. Met onze expertise helpen wij architecten en bouwbedrijven om zich voor te bereiden op de Wet Kwaliteitsborging Bouw (Wkb), die vanaf 2022 wordt ingevoerd. 

Kwaliteitsborging voor architecten

Als hoofdverantwoordelijke in het vormgeven van de bouwplannen, speelt de architect een centrale rol in kwaliteitsborging. De architect ordent immers de eisen aan een bouwwerk door een ontwerp te maken. Hij of zij stelt daarmee ook eisen aan het bouwwerk op.

Om zeker te zijn van kwaliteit dient er toetsing van de eisen plaats te vinden. Bijvoorbeeld berekeningen voor daglichttoetreding of toetsing aan het bouwbesluit. Deze wettelijke eisen vormen de ondergrens. Het komt voor dat door wensen van de opdrachtgever of door de invulling van de ontwerpopgave, die ondergrens wordt overtroffen. Het is dan afhankelijk van het instrument voor kwaliteitsborging of men ook boven de ondergrens toetst. Bovendien bepaalt het instrument of de kwaliteitsborging in lijn is met de ambities van de opgave. 

Om ook tijdens het ontwerpproces de communicatie en dossiervorming af te stemmen op kwaliteitsborging, biedt Apexion advies op maat voor architecten.  

Kwaliteitsborging voor aannemers

Naast de architect speelt ook de aannemer een centrale rol in kwaliteitsborging als hoofdverantwoordelijke voor de uitvoering van de bouwplannen. De toezicht op een juiste verwerking van bouwmaterialen is uitbesteed aan een onafhankelijke derde partij. Desondanks is het voor aannemers van belang om zelf ook bouwmaterialen en toeleveranciers te testen op hun kwaliteit. Daarmee kunnen immers vertragingen in levering of verborgen gebreken worden voorkomen. Bovendien zijn de testresultaten een valide argument om niet aansprakelijk gesteld te worden voor verborgen gebreken.   

Apexion helpt aannemers om een teststrategie te ontwikkelen die specifiek is voor hun verantwoordelijkheden in het bouwproces.

Prioriteit stellen is essentieel voor kwaliteit

Omdat niet elke steen of handeling een uitvoerige controle kan ondergaan, stelt goede kwaliteitsborging de prioriteit van toetsing vast op basis van een risicoanalyse. Hoog impact risico’s hebben prioriteit boven laag impact risico’s. 

Het doel van kwaliteitsborging is niet alleen om hoge kwaliteit gebouwen te realiseren, maar ook om het risico op aansprakelijkheid tot een minimum te beperken.

Ben je benieuwd naar wat wij voor jullie bouwbedrijf kunnen betekenen?

©2021 Apexion . Alle rechten voorbehouden.