BKapp Software BrengtBouwpartijen Samen.

BKapp voor Kwaliteitsborgers

Hoe eenvoudiger de borging, hoe hoger de bouwkwaliteit.

Kwaliteitsborgers hebben het belangrijke doel om een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van bouwwerken vast te stellen. Hoewel de Wkb handvatten biedt over hoe dit proces dient te verlopen, valt of staat een goede uitvoering met goede Wkb software. Kwaliteitsborging kan zich anders tot een zeer complexe taak ontpoppen. Helemaal wanneer gegevens van het bouwproject en de daartoe behorende eisen verspreidt zijn over meerdere computersystemen. Met de juiste hulpmiddelen kan het proces voor kwaliteitsborging eenvoudiger en efficiënter worden ingericht. Dat is nou net waar onze BKapp-software voor kwaliteitsborging van pas komt.

De BKapp Wkb software is speciaal ontwikkeld voor kwaliteitsborgers.

Het BKapp instrument is officieel toegelaten tot het register kwaliteitsborging van de TloKB. Onze software is speciaal ontwikkeld om de naleving van de Wkb zo eenvoudig mogelijk te maken en biedt diverse voordelen voor kwaliteitsborgers:

  • Minimaliseer de benodigde bewijsstukken: dankzij ons instrument hoeft een aannemer slechts het minimaal aantal bewijsstukken aan te leveren voor een bouwwerk. Hierdoor wordt het proces gestroomlijnd en bespaart u tijd.
  • Beperk het aantal inspecties op de bouwplaats: Door het gebruik van onze software en het digitaal aanleveren van bewijsstukken hoeven er minder audits op de bouwplaats te worden uitgevoerd. Dit vermindert de belasting voor alle partijen en leidt tot lagere kosten.
  • Bespaar tijd en kosten: Onze software is ontworpen om ook de plantoetsing en de risico analyse te versnellen en te vereenvoudigen, waardoor u tijd bespaart en kosten verlaagt.
  • Alles-in-één Wkb software: Onze software omvat alle benodigde functionaliteit om te voldoen aan de Wkb, waardoor u geen andere software nodig heeft om het proces te doorlopen.
  • Betrouwbaar beeld van de kwaliteit: Onze software biedt een statistische zekerheid dat de bouwkwaliteit voldoet aan de eisen uit het Bbl.
  • Toegang tot volledige dossiervorming: Met onze software heeft u toegang tot een volledige en geordende dossiervorming van het bouwproject. Het borgingsplan en het dossier voor het bevoegd gezag worden automatisch gegenereerd op basis van de ingevoerde gegevens.

Wil je meer weten over hoe onze kwaliteitsborging software kan helpen bij de naleving van de Wkb en het verbeteren van de bouwkwaliteit?Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op

Volg ons op social.