Kwaliteits-
borgers.

Efficiënte borging, hoge bouwkwaliteit.

Kwaliteitsborgers hebben het belangrijke doel om een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van bouwwerken vast te stellen. Hoewel de Wkb handvatten biedt over hoe dit proces dient te verlopen, valt of staat een goede uitvoering met een duidelijk instrument en goede software. Kwaliteitsborging kan zich anders tot een zeer complexe taak ontpoppen. Helemaal wanneer gegevens van het bouwproject en de daartoe behorende eisen verspreidt zijn over meerdere computersystemen. Door het geavanceerde innovatieve ontwerp van BKapp kunnen we het kwaliteitsborgingsproces optimaliseren en vereenvoudigen.

Wkb software voor kwaliteitsborgers.

Het BKapp instrument is officieel toegelaten tot het register kwaliteitsborging van de TloKB. Onze software is speciaal ontwikkeld om de naleving van de Wkb zo eenvoudig mogelijk te maken en biedt diverse voordelen voor aannemers en kwaliteitsborgers:

  • Minimaliseer de benodigde bewijsstukken: dankzij ons instrument hoeft een aannemer slechts het minimaal aantal bewijsstukken aan te leveren voor een bouwwerk. Hierdoor wordt het proces gestroomlijnd en bespaart u tijd.
  • Beperk het aantal inspecties op de bouwplaats: Door het gebruik van onze software en het digitaal aanleveren van bewijsstukken hoeven er minder audits op de bouwplaats te worden uitgevoerd. Dit vermindert de belasting voor alle partijen en leidt tot lagere kosten.
  • Bespaar tijd en kosten: Onze software is ontworpen om ook de plantoetsing en de risico analyse te versnellen en te vereenvoudigen, waardoor u tijd bespaart en kosten verlaagt.
  • Alles-in-één Wkb software: De Bkapp software omvat alle benodigde functionaliteit om volledig te voldoen aan de Wkb,  andere software is niet nodig om het Wkb proces van begin tot eind te doorlopen.
  • Meest betrouwbaar beeld van de kwaliteit: Onze software werkt samen met het instrument en biedt een statistische zekerheid dat de bouwkwaliteit voldoet aan de eisen uit het Bbl. Zelfs wanneer een risico wordt gemist, blijft de betrouwbaarheid van het systeem in stand.
  • Volledige dossiervorming: Met onze software biedt een volledige en geordende dossiervorming van het bouwproject. Het borgingsplan en het dossier voor het bevoegd gezag worden automatisch gegenereerd op basis van de ingevoerde gegevens.
  • Snelle aanmeldingsprocedure: Binnen een week kunt u kwaliteitsborger worden op basis van reeds behaalde kennis en ervaring. Bekijk hier de aanmeldingsprocedure voor kwaliteitsborgers.
14 Dagen
op proef.
procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak voor een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp KennismakingBouw-
kwaliteit
van nu.
procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak vooreen kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp Kennismaking
procesWij maken graag
een plan met u.
Maak kostenloos een afspraak voor
een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en
de BKapp software.
BKapp Kennismaking