Kwaliteitsborging en aansprakelijkheid

Met de invoering van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) verandert vanaf 2022 de aansprakelijkheid voor aannemers. Daarnaast is in de DNR 2011 al wel de aansprakelijkheid van adviseurs en architecten opgenomen. Indien men onverhoopt een beroep doet op deze afspraken, wat kan kwaliteitsborging dan bijdragen? 

Aansprakelijkheid voor aannemers

Bij invoering van het Bbl voegt de wetgever een nieuw lid 4 toe aan artikel 7:758 BW: ‘de aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij oplevering niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen.’ De wetgever verlegt de garantietermijn bovendien naar 20 jaar. Voor overeenkomsten met een zakelijke partij kan hier nog van worden afgeweken middels het bepaalde in §12 van UAV 2012. Maar voor particuliere projecten moet men een verzekering afsluiten die ook verborgen gebreken dekt. Na de invoering van de Wkb stel zo’n verzekering hoogstwaarschijnlijk eisen ten aanzien van kwaliteitsborging.

Aansprakelijkheid voor architect en adviseur

De aansprakelijkheid van architecten en adviseurs is opgenomen in de DNR 2011. Dat zijn immers veelgebruikte branchevoorwaarden. De maximale aansprakelijkheid door toerekenbare tekortkomingen wordt bepaald middels het gefactureerde honorarium. In het geval van gebreken aan het gebouw die zijn te herleiden tot het advies, is het nog maar de vraag of zo’n bedrag toereikend is om de gevolgschade daarvan te dekken.

Het belang van goede kwaliteitsborging

In het geval van een beroep op de aansprakelijkheid, kan een gedegen kwaliteitsborging aantonen dat zo’n beroep onterecht is. Men kan daarmee immers aantonen dat er geen verborgen gebreken waren bij de oplevering. Zodoende kan men ook niet voor zulke gebreken aansprakelijk worden gesteld. Dat is ook voor verzekeraars belangrijk. In de kwaliteitsborging kan ook een onderhoudsplan worden opgenomen. Als men daar van afwijkt, kan garantie vervallen. Voor architecten en adviseurs toont kwaliteitsborging aan dat hun advies of ontwerp voldoet aan de minimale eisen in het Bbl. Deze gegevens dient men op te nemen in het consumentendossier. Er zijn dus drie manieren waarop kwaliteitsborging belangrijk is voor aansprakelijkheid:

  • De project- en ontwerpdocumenten en toetsing is goed omschreven in het geval van een juridisch geschil of verzekeringskwestie
  • De registratie van meldingen van tekortkomingen tijdens de bouw en de doorgevoerde oplossingen, tonen uiteindelijk aan dat het bouwwerk voldoet bij oplevering
  • Er is een formeel akkoord van de opdrachtgever op risico’s en onderhoud middels het accepteren van het consumentendossier en de laatste betaling

Wil je weten hoe jullie kwaliteitsborging kan helpen bij aansprakelijkheid?