Kwaliteitseisen vanuit de NHG

Wie een woning laat bouwen met Nederlandse Hypotheek Garantie (NHG) is beschermd. Niet alleen tegen neerwaartse ontwikkeling van de markt, maar ook tegen faillissement van de aannemer. De NHG vereist namelijk dat de aannemer een erkende afbouwgarantie afsluit. Dat zijn verzekeringen zoals Woningborg of Bouwgarant, die zijn aangemeld bij Stichting Garantiewoning. Apexion bekeek welke kwaliteitseisen fondsen stellen aan aannemersbedrijven en hoe deze eisen zich verhouden ten opzichte van de Wkb.

De eisen van bouwgarant

De beoordelingsrichtlijn van Bouwgarant 2021 stelt eisen aan de organisatie en de diploma’s van een aannemersbedrijf wat het bouwgarant keurmerk wil dragen. Zo moeten offertes, contracten, meer/minder werk en oplevering schriftelijk worden overlegd aan klanten. Er dient een CAR-verzekering en een AVB-polis te zijn afgesloten en een directielid dient het Aannemersdiploma te bezitten. Daarnaast dient er een klachtenprocedure te zijn. Een registratie op bouwnu.nl en een toets op kredietwaardigheid maken de eisen compleet. Zulke regels gelden ook voor andere fondsen.

Voor het afsluiten van de afbouwgarantie worden er eisen gesteld aan de betalingen. De afbouwwaarborg kan worden ingeroepen tot en met drie maanden na oplevering van het Werk. De termijn van de herstelwaarborg is zes jaar, of tien jaar in uitzonderlijke gevallen.

De eisen van Woningborg en SWK

Woningborg vraagt ondernemers om een solvabiliteit van ten minste 25% en ten minste drie jaar aantoonbare ervaring met kwalitatief goede woningbouw voor eigen risico/rekening. Daarnaast dient de ondernemer gebruik te maken van een modelovereenkomst. Bovendien toets Woningborg de bouwplannen, alvorens een certificaat af te geven.

Zowel de SWK als Woningborg stellen ook bouwtechnische eisen aan het opgeleverde bouwwerk. De SWK heeft deze opgenomen in een set modules. 

Kwaliteitseisen vanuit de NHG en DE WKB

Met de intrede van de Wkb worden aannemers vanaf 2022 bij wet verplicht gesteld om derde partijen te betrekken in het kwaliteitsborgings-proces. Niet alleen voor de controle, maar ook voor het kwaliteitssysteem. Ondertussen stelt een afbouwgarantie nu vaak al bouwtechnische kwaliteitseisen aan het bouwwerk. Het is daarom niet ondenkbeeldig dat kwaliteitsborging een onderdeel wordt van de voorwaarden. Dat zal op termijn mogelijk de kosten voor de garantie kunnen drukken, maar brengt het risico mee dat de NHG-garantie minder toegankelijk wordt voor kleine bouwbedrijven. Terwijl zulke bedrijven juist wendbaar zijn en daardoor innovatiever en duurzamer kunnen bouwen. 

Apexion kan jouw bedrijf helpen om wél innovatief te bouwen met een NHG garantie.