Kwaliteitssystemen voor de bouw: Bewaking versus Toezicht

Om stelselmatig en onder wisselende omstandigheden een hoge bouwkwaliteit te realiseren, zijn kwaliteitssystemen voor de bouw een onmisbaar gereedschap. De werking van zulke systemen kan variëren van een APK-check tot een diepgaande procesmatige aanpak.

Om grip te hebben op de kwaliteit is kennis van de kwaliteits-strategieën essentieel. Een op juiste wijze geïmplementeerd kwaliteitssysteem voor de bouw onderscheidt zich door zowel kwaliteitsbewaking als kwaliteitstoezicht in te richten. Maar wat is precies het verschil tussen deze twee, en waarom zijn ze beide belangrijk?

Kwaliteitsbewaking: Het doel is processen aanpassen

Kwaliteitsbewaking binnen een kwaliteitssysteem voor de bouw richt zich op het proactief aanpassen van processen om de kwaliteit te garanderen. Dit houdt in dat er continu wordt gewerkt aan het verbeteren en optimaliseren van werkmethoden om te zorgen dat de bouwprojecten aan alle gestelde eisen voldoen.

Methoden achter kwaliteitssystemen voor de bouw

Er zijn verschillende methoden om zulke kwaliteitsbewaking in te richten, namelijk:

  1. Procedureel

Bij de procedurele methode worden checklists gebruikt om te verzekeren dat alle stappen in het bouwproces worden gevolgd en dat aan alle criteria wordt voldaan. Een procedurele controle is vergelijkbaar met een APK keuring, waarbij elk bouwwerk als een nieuwe keuring wordt ingericht. Door het toepassen van checklists kunnen er kwaliteitsaspecten gemist worden.

  1. Risicogestuurd

De risicogestuurde methode baseert zich op een grondige analyse van potentiële risico’s. Dit zorgt ervoor dat mogelijke problemen worden geïdentificeerd en aangepakt voordat ze de kwaliteit kunnen beïnvloeden. Met een risico-gestuurd systeem ontstaat er een zogenaamde controle-lus, waarbij afwijkingen in de bouw het kwaliteitssysteem voeden met nieuwe risico’s.

  1. Modelmatig

Bij de modelmatige aanpak wordt gebruikgemaakt van (rekenkundige) modellen om de kwaliteit te voorspellen en te bewaken. Dit helpt bij het maken van gefundeerde beslissingen gebaseerd op concrete data. Een dergelijk systeem biedt een betrouwbaar overzicht van de bouwkwaliteit wanneer het onmogelijk is om alle denkbare risico’s te controleren. Eveneens wordt een modelmatige aanpak toegepast met digitale tweelingen, of in het optimaliseren van sub-processen van fabrieken. Een modelmatig systeem biedt, wanneer goed ingericht, het meeste inzicht in de totstandkoming van kwaliteit.

Verschil tussen kwaliteitsbewaking en kwaliteitstoezicht

Hoewel beide cruciaal zijn voor het handhaven van de kwaliteit, is kwaliteitsbewaking fundamenteel anders dan kwaliteitstoezicht. Toezicht richt zich namelijk op de observatie of de kwaliteitsbewaking op orde is. Hierbij speelt het vertrouwen in de kwaliteit een belangrijke rol. Het doel van toezicht is dan ook om de kwaliteit van een bouwwerk te evalueren of een beloofd kwaliteitsniveau te onderbouwen met meetresultaten. BRL certificaten en Wkb instrumenten vallen allemaal onder kwaliteitstoezicht, omdat ze enkel motiveren een proces aan te passen. Het gaat dan om een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van een gebouwd object.

Met kwaliteitsbewaking concentreert men zich op het aanpassen van processen om zeker te zijn van kwaliteit. Kwaliteitsbewaking gaat dus om een fundamenteel vertrouwen in de bouwprocessen, met als doelstelling (bijvoorbeeld) dat fouten maximaal één op de tienduizend keer voorkomen, vergelijkbaar met de kwaliteitsstandaarden van elektronica, van drinkwater of van vliegtuigen.

Het juiste instrument is cruciaal

Door een gebrek aan kwaliteitskennis kunnen de doelen van kwaliteitsbewaking en kwaliteitstoezicht door elkaar gaan lopen. Met enkel en alleen toezicht is een impuls voor bouwkwaliteit ondenkbaar. Een abonnement op BKapp software verbindt je aan onze diepgaande expertise over de inrichting van kwaliteitssystemen in de bouw. Met het BKapp instrument voldoe je niet aleen aan alle wettelijke eisen voor bouwtoezicht, maar kun je ook de stap zetten naar volwaardige kwaliteitsbewaking.

procesWij maken graag
een plan met u.
Maak kostenloos een afspraak voor
een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en
de BKapp software.
BKapp Kennismaking
procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak vooreen kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp Kennismaking
procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak voor een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp KennismakingBouw-
kwaliteit
van nu.