Procesverbetering

P

Apexion is gecertificeerd in 6-Sigma. Met behulp van deze methode optimaliseert men maakprocessen op basis van meetgegevens. Bouwbedrijven kunnen met deze methode effectiever gaan werken. Bovendien kan men aantonen dat gebreken niet aan het bedrijf zijn toe te rekenen.

Er zijn verschillende methodes voorhanden om bedrijvigheid effectiever te maken. Zo is er de kwaliteitscirkel van Deming: Plan, Do, Study, Act. Door deze vier stappen te doorlopen, leert een bedrijf van zichzelf. 6-Sigma maakt gebruik van het DMAIC-fasemodel: Define, Measure, Analyze, Improve en Control. Wanneer men deze methode volgt gaan processen efficiënter werken.

Procesverbetering met 6-sigma

De eerste fase, Define, is erop gericht om op voorhand een hoge kans van slagen op een procesverbetering te vinden. Men stelt een team samen en zoekt naar processen om te verbeteren. Vervolgens meet men in de Measure fase het huidige proces. Dat gaat om het kijken naar wat er aan een proces valt te verbeteren (bijvoorbeeld afvalreductie). In de derde fase, de Analyze fase, onderzoekt men meetresultaten met behulp van statistiek. Daarna bedenkt men suggesties om het proces te verbeteren tijdens de Improve fase. Tot slot is er een toets in de Control fase of het verbeterde proces echt werkt. Daarbij wordt dezelfde statistiek als in de Analyze fase gebruikt. Tot slot draagt het team het proces over aan de rest van het bedrijf. Op den duur leidt deze aanpak tot een cultuur van procesverbetering .

6-sigma kent onder andere de volgende voordelen:

  • Reduceren van afval en faalkosten
  • Voorspelbaar maken van het proces
  • Optimaliseren van logistiek
  • Heldere afspraken en documentatie daarvan
  • Duidelijke return on investment op innovatie

6-Sigma is een methode die ook kan bijdragen aan kwaliteitsborging. Apexion is gecertificeerd via de CSSC. Wil je weten hoe 6-sigma jullie bouwbedrijf kan helpen?

©2021 Apexion . Alle rechten voorbehouden.