tijdsbesparing bouwsoftware

Realiseer tijdsbesparing met BKapp bouwsoftware

De invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) heeft voor veel ondernemingen geleid tot verhoogde administratieve verplichtingen. Het is een uitdaging om efficiënt te blijven voldoen aan deze nieuwe regelgeving, zonder onnodig tijd en middelen te verspillen. Hoewel veel aanbieders van bouwsoftware tijdbesparing beloven, rijst de vraag: wat kost het gebruik van meerdere applicaties u werkelijk en hoe kunt u effectief tijd besparen met het gebruik van software? Het realiseren van tijdsbesparing met bouwsoftware doet u vooral door minder software te gebruiken, niet door méér software toe te voegen. In dit artikel bieden wij een overzicht hoe dat komt.

Het Voordeel van Integrale Bouwsoftware

Het constant schakelen tussen verschillende apps voor verschillende stappen van het Wkb-proces kan behoorlijk tijdrovend zijn. BKapp bouwsoftware centraliseert alle nodige functies in één platform, waardoor u kostbare tijd bespaart en uw werkproces stroomlijnt. U hoeft niet meer te schakelen tussen apps of zaken een tweede keer op te zoeken. Rust en concentratie in de werkzaamheden bespaart zowel tijd als frustratie.

tijdsbesparing bouwsoftware interne communicatie

Met meerdere mensen in uw organisatie vergroot u bovendien het aantal lijnen waarover afstemming dient te verlopen. Dat werkt met software op gelijke wijze. Hoe meer verschillende apps u in uw werkprocessen introduceert, hoe meer de mensen die met die apps werken de interne onderlinge communicatie moeten faciliteren. Zonder een feilloze integratie kost u dat allemaal onnodig veel tijd.

Betrouwbaarheid en Overzichtelijkheid

Het gebruik van meerdere applicaties kan leiden tot verwarring en fouten door miscommunicatie. Sommige apps vereisen een dusdanige expertise dat meerdere personen betrokken moeten zijn bij het gebruik. Die moeten ook weer communiceren en onderling afstemmen. Door alle informatie en communicatiekanalen te bundelen in een enkele applicatie blijven lijnen kort en wordt tijd bespaart door het uitblijven van zulke risico’s.

Tijdsbesparing op beheer en licenties

Het beheren van meerdere softwarelicenties en contracten is een complexe en tijdrovende taak. Door te kiezen voor een alles-in-één oplossing, reduceert u de last van het beheren van diverse contracten en licenties, wat resulteert in zowel tijd- als kostenbesparing.

Éénmalige Data-invoer

Een van de grootste tijdsverspillers bij het gebruik van meerdere systemen is het herhaaldelijk invoeren of opzoeken van dezelfde gegevens. Een enkele app vereenvoudigt dit proces doordat u data slechts eenmaal hoeft in te voeren, wat niet alleen tijd bespaart, maar ook de nauwkeurigheid ten goede komt.

BKapp bouwsoftware leidt tot tijdsbesparing

U kunt met BKapp uw bouwplannen, project en bouwdeel risico’s, beheersmaatregelen en inspectiepunten, bewijslasten, rapportage, communicatie met de instrumentaanbieder en Wkb-projectgegevens allemaal onderbrengen in één en dezelfde software applicatie. Daardoor zijn er geen andere apps meer nodig om te voldoen aan de eisen van de Wkb. Uit onze proefproject blijkt dat u met BKapp tot wel 68% van uw tijd kunt besparen op de Wkb ten opzichte van een situatie met meerdere apps, terwijl u de complexiteit en foutgevoeligheid van uw Wkb-proces vermindert.

procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak voor een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp KennismakingBouw-
kwaliteit
van nu.
procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak vooreen kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp Kennismaking
procesWij maken graag
een plan met u.
Maak kostenloos een afspraak voor
een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en
de BKapp software.
BKapp Kennismaking