subsidieregeling-voor-de-wkb

Subsidieregeling voor de Wkb proefprojecten in 2023

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bieden een nieuwe subsidieregeling aan voor Wkb proefprojecten. Dit bericht Stichting IBK vandaag via hun website. De regeling genaamd Stimuleringsprogramma Proefprojecten (STIPP) biedt bouwers een tegemoetkoming in de kosten voor kwaliteitsborging. Hieronder lees je de voorwaarden, de omvang van de regeling en de methode voor aanmelden op een rijtje.

Voorwaarden en spelregels subsidies via STIPP

Wanneer u binnenkort met een bouwproject start is het bijzonder aantrekkelijk om gebruik te maken van de STIPP regeling. Hiermee kunt u namelijk tegen gereduceerde kosten de kwaliteit van het bouwwerk laten vaststellen en proefdraaien met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Om mee te kunnen doen met de regeling, moet het bouwproject aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De bouw- of verbouwactiviteit moet vallen binnen gevolgklasse 1.
  • De projecten worden formeel volgens de Wabo vergund, gebruikmakend van de mogelijkheid om bepaalde gegevens en bescheiden later aan te leveren. 
  • De gemeente, de aannemer en de kwaliteitsborger zijn bij het project betrokken (bij voorkeur ook de opdrachtgever) en een van de partijen vraagt de subsidie aan. De aanvrager draagt zorg voor de verdeling.
  • Iedere deelnemer voert de werkzaamheden uit alsof de Wkb al is ingevoerd.
  • De kwaliteitsborger moet zijn opgenomen in het landelijke register van kwaliteitsborgers, aangevuld met de kwaliteitsborgers die eerder voor proefprojecten zijn toegelaten.
  • Het project start voor inwerkingtreding van de Wkb (1 juli 2023) en is binnen 3 jaar afgerond.
  • Bij de aanvraag worden de kosten van de kwaliteitsborger (zoals gecontracteerd) en een kostenraming van de interne kosten van de aannemer toegevoegd via een verplichte bijlage. 
  • In aanvulling op de aanvraag omgevingsvergunning worden bouwmelding, gereedmelding en de informatieplicht strijdigheid via de oefenomgeving van het nieuwe Omgevingsloket ingediend. 
  • Deelnemers werken mee aan evaluatie en monitoring van het project.

Een volledig overzicht van alle STIPP spelregels is beschikbaar via de website van Stichting IBK.

Omvang van de STIPP subsidieregeling voor de Wkb

Per bouwproject is een bijdrage van maximaal €6.000,- beschikbaar. Daarvan is maximaal €5.000,- een tegemoetkoming in de kosten voor de inhuur van een kwaliteitsborger. De overige €1.000,- is de maximale tegemoetkoming in de kosten die de aannemer maakt voor bijvoorbeeld het vastleggen van de bewijslast. Hiermee bent u als bouwer een stuk voordeliger uit.

Start nu met kwaliteitsborging volgens de Wkb

Met de STIPP regeling hebben bouwers twee goede redenen om ervaring op te doen met de Wkb: oplevering van een gekeurd bouwproject en een besparing op de kosten daarvoor. Om gebruik te maken van de STIPP regeling in combinatie met het BKapp instrument en de BKapp software, kunt u contact opnemen met onze kwaliteitsborger TÜV Nederland via de knop onder dit bericht.