Verandermanagement voor een goede invoering van de Wkb

Bouwbedrijven die werk uitvoeren binnen gevolgklasse 1 maken zich op om te voldoen aan de Wkb. Effectief verandermanagement is belangrijk om de wijzigingen in processen goed te laten verlopen. In deze blogpost verkennen we verschillende benaderingen van verandermanagement en leggen we uit waarom deze belangrijk zijn bij de implementatie van de veranderingen die horen bij werken onder de Wkb.

De Fundamenten van Verandermanagement

Verandermanagement zorgt voor een gestructureerde benadering van veranderingen binnen een organisatie. Dat is noodzakelijk voor het bereiken van bedrijfsdoelen en het oppakken van nieuwe processen. Verandermanagement omvat strategische planning, communicatie, training en ondersteuning, en is van cruciaal belang bij de invoering van nieuwe wetgeving zoals de Wkb.

Het BKapp instrument en de aanverwante diensten van Apexion, zijn erop gericht om alle middelen te bieden de horen bij verandermanagement. Daarmee kan jullie bedrijf zo eenvoudig mogelijk instappen en overstappen naar werken onder de Wkb. Bovendien zijn er een aantal raamwerken die helpen bij het begrijpen en aansturen van verandering binnen een bedrijf of organisatie.

Verandermanagement voor de Wkb uiteengezet

Onderstaande methodes zijn beproefte en geaccrediteerde methodes die door verander experts worden ingezet om transities juist vorm te geven. Wij hebben deze methodes ook toegepaste in de vorm van de diensten van Apexion. Zo kunnen ons klanten zonder de overhead toch op een beproefde wijze aan de slag.

Lean Management

Lean Management focust op het creëren van waarde voor de klant met zo min mogelijk verspilling. Bij de Wkb passen wij dit toe met behulp van een algoritme in BKapp. Hierdoor hoeven bouwbedrijven alleen de bewijzen te verzamelen om te voldoen aan de Wkb. Dat scheelt een hoop foto’s en fotomomenten waar achteraf niets meer mee gedaan wordt.

Systemisch Veranderen

Systemisch veranderen benadert verandering vanuit een integraal perspectief, waarbij gekeken wordt naar de interacties tussen verschillende onderdelen van de organisatie. Dit is opgenomen in de tweede stap van kwaliteitsborgen met BKapp: door extra eisen toe te voegen waardoor (bouw)processen beter gaan verlopen.

Theory U

Theory U stelt dat succesvolle verandering vereist dat men diep in de onderliggende oorzaken van problemen duikt voordat oplossingen worden ontwikkeld. Apexion heeft dit ingevuld door Kwaliteitsborgers die nog nooit volgens de Wkb gewerkt hebben niet een heel proceshandboek op te laten stellen, maar ze enkel te certificeren op hun opleidingscriteria. Een proceshandboek wat niet aan te praktijk getoets is heeft natuurlijk geen intrinsieke waarde en de controle daarvan is onnodig ingewikkeld.

Waarderend Veranderen

Waarderend veranderen concentreert zich op wat goed werkt binnen een organisatie en gebruikt dit als basis voor verbetering. BKapp sluit hierop aan door kwaliteitsborgers en bouwers niet te overvragen maar door iedereen te laten voldoen aan de Wkb middels minimale middelen. Hierdoor blijft de interne waardecreatie bestaan en kan die worden uitvergroot.

ADKAR

Het ADKAR model, een acroniem voor Awareness, Desire, Knowledge, Ability, en Reinforcement, biedt een raamwerk voor het begrijpen en implementeren van verandering op individueel niveau. Apexion faciliteert dit onder andere binnen het cursus aanbod, wat kennis over Wkb combineert met individueel leiderschap, autonoom handelen en de toegevoegde waarde van een eigen portefeuille met aantoonbare kwaliteit van werk.

Verandermanagement en de Wkb: Een Gestructureerde Aanpak

Een doordachte aanpak van verandermanagement is van belang om de uitdagingen die de Wkb met zich meebrengt, te overwinnen. Het helpt organisaties niet alleen te voldoen aan nieuwe regelgeving, maar verbetert ook hun vermogen om efficiënt en competitief te blijven in een veranderende markt. Door deze diverse methoden van verandermanagement toe te passen, kunnen bouwbedrijven een grondige en integrale aanpak voor de veranderingen Wkb waarborgen. Begin vandaag nog gratis met kwaliteitsborging die hout snijdt en sluit een vrijblijvend proefabonnement op BKapp af.

procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak voor een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp KennismakingBouw-
kwaliteit
van nu.
procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak vooreen kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp Kennismaking
procesWij maken graag
een plan met u.
Maak kostenloos een afspraak voor
een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en
de BKapp software.
BKapp Kennismaking