kwaliteitsborging bouw

Wat is kwaliteitsborging?

Over minder dan een jaar treedt de nieuwe Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) in werking. Daardoor veranderen er een aantal zaken rondom verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid in de bouw. Centraal in de nieuwe wet staat het aantoonbaar maken van de kwaliteit van een bouwwerk. Maar wat is dan kwaliteitsborging? En hoe krijgt men het zo eenvoudig mogelijk voor elkaar?

Kwaliteitsborging en normering

Een veelgebruikte definitie van kwaliteitsborging is opgenomen in de norm NEN-EN-ISO 9000:2015. Die norm omschrijft richtlijnen en definities voor het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Kwaliteitsborging is in deze norm omgeschreven als het geheel van geplande en systematische acties nodig om in voldoende mate het vertrouwen te geven dat een product of dienst voldoet aan de gestelde eisen. Kwaliteitsborging in de bouw is dus uiteindelijk hetzelfde als het toetsen van een gebouw aan de vooraf opgestelde eisen.

Het testen van eisen in de bouwpraktijk

De essentie van een praktisch kwaliteitssysteem voor gebouwen kent vijf fases. Dat levert dan een vrij eenvoudig systeem op van eisen, testresultaten en verantwoordelijken. Niet iedere steen of spouwanker dient getest te worden. Wel moet men in voldoende maten aantonen dat bouwmaterialen voldoen aan de eisen. Deze vijf fases zijn als volgt:

  1. Voorbereidingen treffen rondom het testen van het project
  2. Een (volledig) overzicht van de te toetsen eisen
  3. Testen van de integriteit van materialen en/of verwerking van materialen
  4. Een garantiestelling waaruit blijkt dat een controle gepasseerd is
  5. Een archief met alle garantiestellingen

Wkb stelt ook eisen aan het testen

De Wkb is complexer omdat er ook eisen worden gesteld aan het testen. Een van die eisen is dat een derde partij de tests moet uitvoeren. Ook dient er een risicoanalyse gemaakt te worden. Met die analyse wordt bepaald welke eisen in ieder geval getest dienen te worden om een kwaliteitswaarborging af te kunnen geven. Wil je weten hoe jouw bedrijf kwaliteitsborging in kan richten?