Wet Kwaliteits-
borging.

Het proces voor bouwvergunning uiteengezet.

In deze video wordt uitgelegd hoe het vergunningtraject onder de Wkb verloopt.

Om tot een succesvolle invoering van de Wet kwaliteitsborging te komen, moet een instrument voor kwaliteitsborging op maat kunnen worden toegepast. BKapp kan daarom worden ingezet op een drietal ambitie niveau’s. Een bouwbedrijf kan zo een haalbaar traject doorlopen om te voldoen aan de wet- en regelgeving en naar keuze het ambitieniveau verhogen wanneer daar ruimte voor is.

Ambitieniveau’s bouwkwaliteit.

Naleving van de Wkb

Een eerste stap tot verbeterde bouwkwaliteit is naleving van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Bedrijven kunnen er altijd voor kiezen om het daarbij te laten, wanneer andere zaken binnen de organisatie prioriteit hebben. BKapp biedt alle middelen voor een minimale implementatie van de Wkb.

Inzicht in processen

Bouwen is processen volgen. Deze bouwprocessen, inkoopprocessen, HR-processen, etcetera. hebben allemaal  (in)directe invloed op de bouwkwaliteit van een project. Inzicht in deze processen en het optimaliseren daarvan leidt tot kostenbesparing. BKapp faciliteert dat door de optie om extra eisen te introduceren in de kwaliteitsborging naast het Bbl.

Verbeterde bouwkwaliteit

Het toevoegen en beheersen van extra eisen en de daarbij behorende risico’s zal uiteindelijk een positief effect hebben op de bouwkwaliteit. Uw organisatie kent een structurele procesbeheersing en evalueert resultaten. Voor organisaties die streven naar perfectie is BKapp ook dan het best passende instrument.

Gerechtvaardigd vertrouwen in bouwkwaliteit.

De Wet kwaliteitsborging vereist een achttal stappen om een gerechtvaardigd vertrouwen in de bouwkwaliteit van een bouwwerk vast te stellen. De belangrijkste stappen zijn het vaststellen van risico’s op afwijkingen van het Bbl en risico-beheersmaatregelen, het vaststellen van het borgingsplan, het overhandigen en controleren van bewijsstukken en het vaststellen van een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit. Een onafhankelijke kwaliteitsborger vult die stappen in met behulp van een Wkb instrument.¬† Zo kan hij er op vertrouwen dat een bouwwerk voldoet aan de eisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

De kwaliteitsborger werkt samen met andere partijen om alle stappen van het proces volgens het Wkb instrument uit te voeren. Met deze nieuwe manier van werken is de gemeente zijdelings betrokken bij het toezicht op bouwwerkzaamheden, zij delen de taak van toezicht en handhaving met de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB).

wet-kwaliteitsborging-high-five

Meer weten over de Wet kwaliteitsborging?

Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw

Op de website van de TloKB kun je meer informatie vinden over het Wkb stelsel, de instrumenten en het toezicht en de handhaving van de toelatingsorganisatie.

Website van de Eerste Kamer

Op de website van de eerste kamer wordt een dossier bijgehouden met alle ontwikkelingen rondom de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Stichting IBK

De stichting IBK houdt een website bij met alle ontwikkelingen rondom de invoering van de Wkb en de besluitvorming daarover.

procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak voor een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp KennismakingBouw-
kwaliteit
van nu.
procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak vooreen kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp Kennismaking
procesWij maken graag
een plan met u.
Maak kostenloos een afspraak voor
een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en
de BKapp software.
BKapp Kennismaking