apexion-wkb-informatie-bomen-bos

Wegwijs in de Wet Kwaliteitsborging: Wkb informatie bronnen

Dagelijks komt er een stortvloed aan informatie op ons af. Van belangrijke wetswijzigingen tot de laatste modegrillen en levendige publieke debatten, het kan lastig zijn om het overzicht te bewaren. Dit geldt zeker ook voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het vinden van betrouwbare Wkb informatie tussen alle notificaties, updates, berichten en e-mails is een hele opgave. Om je hierbij te ondersteunen, zetten we de belangrijkste onafhankelijke bronnen rondom de omgevingswet op een rij.

De Kern van de Wkb

De Wkb Wettekst

De Wkb introduceert een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. De wet versterkt de positie van de bouwconsument en zorgt voor een duidelijker aansprakelijkheid voor bouwfouten. Het beoogt ook de bouwkwaliteit te verhogen door de introductie van een onafhankelijke kwaliteitsborger. De Wkb is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet.

De Bbl Wettekst

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) vervangt het huidige Bouwbesluit en wordt de basis voor technische bouwvoorschriften onder de nieuwe omgevingswet. Het Bbl zet de technische eisen uiteen waaraan bouwwerken minimaal moeten voldoen, gericht op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Het Bbl is eveneens onderdeel van de nieuwe Omgevingswet.

Wkb Informatie bronnen

IPLO en Stichting IBK

Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) biedt een compleet overzicht van informatie over de nieuwe omgevingswet. Stichting Instituut voor Bouwkwaliteit (IBK) ondersteunt de implementatie van de Wkb, door kennis en informatie te delen met alle betrokken partijen.

Het Vergunningproces

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het nieuwe vergunningproces, dat onder de Wkb valt, samengevat in een handige factsheet. Dit nieuwe proces is vooralsnog alleen van toepassing op nieuwe bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1.

Samenwerking binnen het Nieuwe Stelsel

De Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw (Tlokb), instrumentaanbieders, kwaliteitsborgers en gemeenten vormen samen het fundament van het nieuwe stelsel. Apexion, als instrumentaanbieder, biedt een innovatief instrument voor kwaliteitsborging dat de meest gebruiksvriendelijke Wkb software combineert met een minimale inzet van middelen, tijd en geld.

Door deze bronnen te raadplegen, krijg je een helder beeld van de veranderingen die de Wkb met zich meebrengt en hoe je hier als professional in de bouwsector het beste op kunt inspelen. Bovendien kun je via onderstaande link contact opnemen om zo snel mogelijk aan de Wkb te voldoen.

procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak voor een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp KennismakingBouw-
kwaliteit
van nu.
procesWij maken graag
een plan met u.
Maak kostenloos een afspraak voor
een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en
de BKapp software.
BKapp Kennismaking
procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak vooreen kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp Kennismaking