proces

Wkb: een nieuw kwaliteitsproces

De Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) is een nieuwe wet die 1 januari 2022 wordt ingevoerd. Deze wet is opgesteld om de verantwoordelijkheid op de controle van de kwaliteit van gebouwen van gemeentes naar een andere onafhankelijke partij te verleggen. Ook wordt de aannemer aansprakelijk voor verborgen gebreken. Bouwzaken gaan dus veranderen. Hoe ziet dat kwaliteitsproces eruit na invoering van de Wkb? 

Drie nieuwe partijen

Na invoering van de Wkb doen drie nieuwe partijen hun intreden in het bouwproces. Ten eerste Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). Deze organisatie is verantwoordelijk voor de toetsing van kwaliteitsinstrumenten aan de eisen in de Wkb. Ten tweede zijn er de instrumentaanbieders. Dit zijn organisaties die een instrument hebben ontwikkeld om de bouwkwaliteit te kunnen toetsen. Te zijner tijd worden deze instrumenten opgenomen in een register van TloKB. De derde nieuwe partij is de kwaliteitsborgers. Dit zijn individuen of bedrijven die een gebouw toetsen aan de eisen. Daarvoor gebruiken zij een kwaliteitsinstrument uit het register van TlokB. Het beoogde proces van kwaliteitsborging onder Wkb zie je terug in de afbeelding.

Het kwaliteitsproces zoals dat nu wordt voorgesteld door BZK.

Drie sets documenten

In het proces komen drie (sets van) documenten terug, de vergunningsaanvraag, de bouwmelding en het opleverdossier. Hoewel de inhoud nog niet definitief vaststaat, is nu al wel bekend dat de vergunningsaanvraag zich voornamelijk zal richten op beeldbepalende eisen, dat de bouwmelding technische uitwerking, risico’s en het borgingsplan omvat en dat de gereed melding zowel een consumentendossier als een verslaglegging over de kwaliteit richting het bevoegd gezag omvat.

BIM en het kwaliteitsproces

Wie BIM goed in het bouwproces heeft geïntegreerd is dus spekkoper, omdat al deze documentatie dan kan worden gebaseerd op hetzelfde ontwerp en datamodel. De eerste BIM bouwbesluit controle software vindt nu al zijn weg naar de markt. Wil je meer weten over de voordelen van BIM voor kwaliteitsborging?