risicobeheersing wkb

Risicobeheersing met BKapp

Risicobeheersing is een van de stappen om integraal de kwaliteit te borgen volgens de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen). In dit artikel zetten wij uiteen hoe risicobeheersing met BKapp verloopt en hoe een risicoanalyse efficiënt kan worden opgesteld.

Het Identificeren van Uitvoeringsrisico’s

Binnen het Wkb-stelsel draait het om het identificeren van uitvoeringsrisico’s die het voldoen aan de geldende eisen uit het Bbl, maatwerkvoorschriften en lokale omstandigheden kunnen belemmeren. Het instrument schrijft voor dat er door een ontafhankelijke kwaliteitsborger risico’s moeten worden vastgesteld ten aanzien van bouwdelen, het bouwproces en de lokale omstandigheden in de uitvoeringsfase van de bouw.

Risicomanagement: Impact en Kans

De uitvoeringsrisico’s kunnen dus variëren in type, maar ook in kans en impact. Binnen het BKapp instrument is er bovendien een differentiatie tussen de bouwwerk en bouwproject risico’s. Bouwwerkrisico’s zijn op een enkel object van toepassing, waar bouwproject risico’s op meerdere bouwobjecten van toepassing kunnen zijn. Er zijn in totaal vijf risico-niveau’s door kans en impact in een matrix te plaatsen. Risico-niveau 1 kent een opvolging te bepalen door de aannemer, waar de hogere risico-niveau’s een opvolging hebben in de vorm van bewijs aan de kwaliteitsborger.

Rol van het BKapp Software in Risicomanagement

De BKapp software is ontworpen om risicomanagement te vereenvoudigen en effectiever te maken. Dit doen we op meerdere manieren:

  • Beheer van lijsten met veel voorkomende risico’s per gemeente, bouwmethode of certificering en pas die toe op een project of bouwwerk;
  • Importeren en exporteren van bouwplantoetsen met risico’s én maatregelen om te importeren in een ander project (wanneer hetzelfde bouwwerk wordt gerealiseerd);
  • Intuïtieve user-interface die ondersteund bij het beheren van risico’s en overzicht biedt naar wens;
  • Automatisch genereren van een overzichtelijk borgingsplan met de opgegeven risico’s en maatregelen.

Met deze functionaliteit is het mogelijk om binnen 15-20 minuten een borgingsplan op te maken wat een goed beeld geeft van de uitvoeringsrisico’s van een project of bouwwerk.

Risicobeheersing ook voor de Aannemer

Een belangrijk aspect van risicomanagement binnen het Wkb-stelsel met het BKapp instrument is de focus op de aannemer. De aannemer speelt een vitale rol in het identificeren en beheren van risico’s. Met de BKapp software kunnen aannemers net als kwaliteitsborgers lijsten beheren en opstellen met uitvoeringsrisico’s. Hiermee houdt u de kwaliteitsborging binnen eigen beheer binnen de kaders van de Wkb.

Risicobeheersing met het BKapp instrument en software is specifiek ontwikkeld voor de Wkb. Door risico’s te importeren, exporteren en te beheren met één en dezelfde app kunt u snel borgingsplannen opstellen, die ook nog eens helemaal conform de Wkb eisen zijn. Door uw risicobeheer en de eisen goed in te richten met BKapp heeft u alle mogelijkheden om bouwprojecten naar een hoger plan te tillen.

procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak voor een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp KennismakingBouw-
kwaliteit
van nu.
procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak vooreen kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp Kennismaking
procesWij maken graag
een plan met u.
Maak kostenloos een afspraak voor
een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en
de BKapp software.
BKapp Kennismaking