muda

Zeven muda en bouwprocessen

Moderne kwaliteitscontrole gaat vaak hand in hand met de principes die we kwalificeren als LEAN-principes. Veel van deze LEAN-principes werden ontwikkeld in de tweede helft van de twintigste eeuw, binnen het Toyota Production System (TPS). TPS is een socio-technologisch systeem voor maakbedrijven. Kwaliteitsgarantie wordt binnen LEAN gezien als het hoogst haalbare. In dit blog omschrijven we het LEAN-principe van ‘Muda’.

Muda betekent zinloosheid

Muda is een vorm van afval en binnen een goed fabricageproces wordt dit afval beperkt tot een minimum. Afval is immers een zinloos bijproduct en het draagt niet bij aan kwaliteit. Er zijn zeven Muda’s te onderscheiden, die we hieronder omschrijven in de context van bouw.

De zeven MUDA

Overproductie
Misschien wel het meest eenvoudig om te herkennen is de Muda van overproductie. Een voorbeeld is wanneer er te veel materiaal wordt geleverd op de bouwplaats. Ook wanneer er apparatuur wordt klaargezet om een taak die niet gaat plaatsvinden uit te voeren, spreekt men van overproductie.

Overbewerking
De uitdrukking ‘Form follows function’ van architect Louis Sullivan kwam tot stand toen hij uitlegde waarom zijn ontwerpen van wolkenkrabbers zo weinig decoratie rond de daklijsten hadden. Decoratie op grote hoogte is voor niemand zichtbaar en is dus een typisch geval van overbewerking.

Voorraad
Wie lange tijd grote voorraden aanhoudt loopt het risico om geen waarde meer toe te kunnen voegen aan het product, of zelfs dat het product uiteindelijk niet zal worden afgenomen. Er zijn kosten verbonden aan het houden van voorraad. Te veel voorraad kan ook duiden op vastgelopen processen. Als er al voorraad is, dan moet die doordacht zijn.

Wachttijd
Als materiaal of machines te laat aankomen op de bouwplaats, dan kan het zomaar zijn dat men in de tijd niets kan uitvoeren. Zelfs als het loon niet wordt doorbetaald, vertraagt dit de geplande oplevering en dus de exploitatie maakt men onnodige kosten. Ook gaat men veelal niet zitten kijken hoe de mortel droogt, dat is ook een muda door wachttijd.

Correctie of opnieuw uitvoeren
Fouten maken is menselijk, maar systematische fouten dienen te worden opgelost. De muda van correctie vindt bijvoorbeeld bijna altijd plaats wanneer men bouwtekeningen niet volgt, of wanneer men niet goed inmeet.

Beweging
Het kan voorkomen dat men meer beweegt dan nodig. Bijvoorbeeld als de heftruck machinist al naar huis is en er nog pallets moeten worden afgeladen. Als dit systematisch is, dan is de muda van beweging van toepassing.

Transport
De muda van transport heeft betrekking op logistieke processen. Als blijkt dat niet al het materiaal aanwezig is op de bouwplaats, spreekt men van muda van transport.

Muda en bouwprocessen

Muda heeft geen betrekking op incidentele fouten, maar op systematische en terugkerende problemen. Er zijn ook muda die buiten de lijst van deze zeven vallen, zoals veiligheid, kapitaal, de inzet van talent en het verwerken van ideeën. Met de 6-sigma methode wordt muda in bouwprocessen herkent en voorkomen.

Ben je nieuwsgierig hoe je jullie bouwproces kan verbeteren?