Privacybeleid

P

Onze contactgegevens

Apexion is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
Nieuwe Stationsstraat 20
6811 KS Arnhem
https://www.apexion.nl
+31 6 34 1888 34

De functionaris gegevensbescherming van Apexion is te bereiken via privacy@apexion.nl.  

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Apexion verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@apexion.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 Apexion verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Apexion analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  

Apexion bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van maximaal een jaar voor de gegevens.

Type gegevensReden dat wij gegevens bewarenBewaartermijn
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Contact leggen om acquisitie te doen voor onze diensten.Maximaal twee jaar na ons laatste contact
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Het verbeteren van onze website op basis van het surfgedrag en gebruikte technologie van onze bezoekers.
– Het kunnen doen van een gepersonaliseerd aanbod voor jouw bedrijf of organisatie.
Maximaal twee jaar na ons laatste contact of jouw bezoek aan onze website

Delen van persoonsgegevens met derden 

Apexion deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Apexion blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Apexion jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Deze gegevensverstrekking gebeurt via Google Analytics.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Apexion gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Apexion gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

NaamRetentieFunctie
Statistieken (anoniem)
_ga2 jarenBijhouden en verzamelen van paginaweergaven
_gid1 dagBijhouden en verzamelen van paginaweergaven
Functioneel
complianz_policy_id365 dagenRegistreren van geaccepteerde cookiebeleid ID
wpSGCacheBypasspermanentOptimalisatie webhoster
Marketing/Tracking
Google Fonts APIgeenVraagt het IP adres van de gebruiker op
actppresence1 jaarRegelen van frequentie van weergegeven advertenties
_fbc2 jarenStore last visit
fbm*1 jaarOpslaan van account details
xs3 maandenStore a unique session ID
fr3 maandenAdverteren of retargeting
_fbp3 maandenVolgen van bezoeken over verschillende websites
datr2 jarenVoorkomen van fraude
sb2 jarenOpslaan van browserspecificaties
*_fbm_1 jaarOpslaan van account details
Functioneel
wd1 weekBepalen van schermresolutie
act90 dagenIngelogd houden van gebruikers
c_user90 dagenOpslaan van een unieke gebruikers ID
csm90 dagenVoorkomen van fraude
presencesessieStore and track if the browser tab is active
local_storage_support_testpermanentLoad balancing functionaliteiten
Marketing/Tracking
metrics_tokenpermanentStore if the user has seen embedded content
bcookie2 jarenOpslaan van browserspecificaties
li-oatml1 maandAdverteren of retargeting
li_sugr3 maandenOpslaan van browserspecificaties
UserMatchHistory30 dagenAdverteren of retargeting
lidc1 dagVolgen van acties door gebruikers op een webpagina
bscookie2 jarenVolgen van acties door gebruikers op een webpagina
X-LI-IDCsessieRegelen van functies over meerdere pagina’s
Functioneel
BizographicsOptOut10 jarenOpslaan van privacyvoorkeuren
linkedin_oauth_sessieRegelen van functies over meerdere pagina’s
persist:*Functioneel
https://apexion.nl/redux-timestampFunctioneel
wp-api-schema-mode lhttps://apexion.nl/wp-json/wp/v2/365 dagenFunctioneel
cmplz_marketing365 dagenOpslaan van privacyvoorkeuren
complianz_consent_statusOpslaan van privacyvoorkeuren
_gatAnalytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Apexion en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@apexion.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Apexion wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Apexion neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@apexion.nl.

Apexion heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, waaronder een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
©2021 Apexion . Alle rechten voorbehouden.