Privacy- en
Cookieverklaring.

Privacy- en Cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 24 april 2024. 

Jouw privacy is voor Apexion B.V. (hierna: Apexion) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

 

 

 

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 

  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
  • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
  • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens waarvoor Apexion verwerkingsverantwoordelijke is. Dit is het geval voor de gegevens die wij van jou verzamelen, wanneer je onze website bezoekt of wanneer je als organisatie gebruik maakt van onze diensten. Voor deze gegevensverwerkingen zijn wij jouw aanspreekpunt.

Daarnaast kunnen bouworganisaties ons kwaliteitsborgingsinstrument (de BKapp) inzetten om te voldoen aan de eisen uit de Wet kwaliteitsborging. Wanneer een organisatie gebruik maakt van de BKapp is de desbetreffende organisatie verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die in onze applicatie verwerkt worden. Wij zijn dan slechts verwerker. In dat geval verwijzen wij jou voor vragen over de omgang met jouw persoonsgegevens door naar de privacyverklaring van de desbetreffende organisatie.

 

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat wij bij Apexion doen met informatie die wij over jou te weten komen, wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening of onze website www.apexion.nl bezoekt. Door gebruik te maken van onze diensten of onze website te bezoeken, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Hieronder wordt per doeleinde aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang de gegevens worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

 

Het leveren van onze diensten
Als bouworganisatie kan je gebruik maken van ons kwaliteitsborgingsinstrument om te voldoen aan de eisen uit de Wet kwaliteitsborging.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 

  • Bedrijfsnaam
  • (Zakelijk) e-mailadres
  • (Zakelijk) telefoonnummer
  • Voor- en achternaam contactpersoon
  • Functietitel van de contactpersoon
  • Factuurgegevens
  • Betalingsgegevens

En indien je handelingen verricht namens een kwaliteitsborger:

 

  • Diploma’s en certificaten
  • Werkervaring
  • Een overzicht van de handelingen die je verricht in onze software (herleidbaarheid van het borgingsproces is een eis vanuit de wet)

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie tot maximaal één jaar na afloop van de overeenkomst. Zo hoef je, mocht je na opzegging van de overeenkomst binnen een jaar toch nog bij ons terug willen komen, je gegevens niet opnieuw door te geven. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht, of vanwege de archiefplicht in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen).

 

Onze applicatie gebruiken
Om gebruik te kunnen maken van ons kwaliteitsborgingsinstrument, dien je onze BKapp te gebruiken. Dit kan je doen door in te loggen via de BKapp website. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieders van de hostingdiensten verwerkten (Siteground en Amazon) en waarvoor. Wij raden je daarom aan de relevante privacy- en cookieverklaringen van de desbetreffende aanbieder te lezen.

 

Aanmaken account
Om onze BKapp te kunnen gebruiken, dien je in te loggen op je account. Hiervoor dien je je eerst te registreren met een e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Nadat je je geregistreerd hebt, kan je inloggen met je account en heb je toegang tot de BKapp.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 

  • (Zakelijk) e-mailadres
  • Zelfgekozen wachtwoord

Wij gebruiken deze gegevens om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze gegevens, totdat je je account weer opheft of totdat je geen gebruik meer maakt van onze dienstverlening. Wij bewaren deze informatie, zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen.

Voor de gegevens die binnen de BKapp verwerkt worden, nadat je bent ingelogd, is Apexion slechts verwerker. Voor meer informatie over de omgang met jouw persoonsgegevens in de BKapp verwijzen wij jou daarom door naar de privacyverklaring van de organisatie die gebruik maakt van de BKapp.

 

Contact
Indien je vragen of opmerkingen hebt, kun je rechtstreeks contact met ons opnemen. Je kan op verschillende manieren contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch, maar ook via het contactformulier of via de mail.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 

  • Naam
  • (Zakelijk) e-mailadres
  • (Zakelijk) telefoonnummer
  • Onderwerp
  • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van jouw bericht

Dit doen wij om jouw verzoek om contact met je op te nemen netjes af te kunnen handelen en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat wij zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

 

Solliciteren
Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 

  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens
  • Curriculum Vitae
  • Motivatiebrief
  • Salarisindicatie
  • Referenties
  • Datum beschikbaarheid
  • Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 4 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer wij jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen wij – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen.

Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op je naam op Google en eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met je besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert.

 

 

Wanneer kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met derden?
Wij delen jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 

  • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
  • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
  • je hier toestemming voor geeft;
  • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
  • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 

  • IT-leveranciers en -dienstverleners
  • Cookiedienstverleners
  • Hostingpartij
  • TLoKB
  • Kwaliteitsborgers die gebruik maken van ons instrument
  • Partijen die door ons worden ingeschakeld voor (bedrijfs)audits en/of bouwplaatsinspecties
  • Recruitmentbureau’s

Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

 

Social media buttons
Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke je doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op je social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

 

 

Cookies
Op onze website en in de BKapp applicatie gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken, zoals pixels (hierna: cookies) van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website of de applicatie automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker of applicatiegebruiker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

 

  • Functionaliteiten van de website en applicatie mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
  • Het gebruik van de website en de applicatie te analyseren en op basis daarvan de website en applicatie gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)
  • Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies)

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 

  • IP-adres
  • Cookie-ID
  • Website- en klikgedrag
  • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt of onze applicatie voor het eerst gebruikt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken:

 

 

SoortCookie; Entiteit; waarborgenDoelBewaartermijn
Functioneel

Diversen: First party cookies met strikt functionele doeleinden, namelijk:

cookieconsent_status
mtm_consent_removed

Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website en de applicatie mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc.Maximaal 2 jaar
AnalytischMatomo
privacyverklaring

We maken gebruik van tracking om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren.

Deze gegevens worden gedeeld met DataCollectief.

Maximaal 2 jaar
MarketingGeenWe maken geen gebruik van marketing cookies. 

 

Als je wilt weten wat de cookiedienstverleners met jouw persoonsgegevens doen, lees dan de privacyverklaring van het betreffende bedrijf. Als je in de cookietabel op ‘privacyverklaring’ klikt, word je doorverwezen naar de betreffende privacyverklaring.

In- en uitschakelen van cookies
In je webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

 

 

Worden je persoonsgegevens beveiligd?
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 

  • Beveiligingssoftware, waaronder een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

 

 

Welke privacyrechten heb je?
Je hebt de volgende rechten:

 

  • Recht op inzage: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
  • Recht op rectificatie: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.
  • Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
  • Recht op verwijdering: Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
  • Recht om je toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
  • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via privacy@apexion.nl.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wanneer onze website of onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan jou door te geven.

 

 

Vragen of een klacht indienen
Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Contactgegevens
Apexion B.V.
Meander 251
6825MC Arnhem

E-mailadres: mail@apexion.nl

Telefoonnummer: 026 2022 487

KvK-nummer: 82115508